Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0060320
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-740/14-ŽF
 
19.12.2014Odluka o početku postupka nabave
31.12.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.2.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.2.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.2.2015Odluka o odabiru / poništenju
30.3.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja