Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2019/S 0F5-0027300
Predmet:STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP ZLOBIN - OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-397/19-DT
 
1.7.2019Odluka o početku postupka nabave
9.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.9.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.9.2019Odluka o odabiru / poništenju
24.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja