Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0012738
Predmet:PN-T-051/13/TP, REZERVNI DIJELOVI ZA DALJINSKE STANICE (RTU) PN-T-051/13/TP
 
29.1.2013Odluka o početku postupka nabave
13.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
23.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja