Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0033272
Predmet:REKONSTRUKCIJA PLINSKOG ČVORA (PČ) KOZARAC PN-I-435/14-ŽF
 
3.7.2014Odluka o početku postupka nabave
9.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.7.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.9.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
24.10.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja