Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0033954
Predmet:PN-T-052,119,124,133,137/13-VLB PN-T-052,119,124,133,137/13-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA STP-a - 5 GRUPA
 
12.2.2013Odluka o početku postupka nabave
11.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.5.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.6.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
12.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja