Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0006324
Predmet:POVEĆANJE PERFORMANSI I RASPOLOŽIVOSTI PROCESNE MREŽE PN-I-081-22-LR
 
10.2.2022Odluka o početku postupka nabave
15.2.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.3.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.3.2022Odluka o odabiru / poništenju
20.4.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja