Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-145025-231111
Predmet:OPERATIVNA PODRŠKA SISTEMSKOM ODRŽAVANJU POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA I KLIJENTSKIH RAČUNALA PN-R-828/11-MB
 
14.11.2011Odluka o početku postupka nabave
24.11.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.12.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.12.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.12.2011Odluka o odabiru / poništenju
12.1.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja