Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/005-0059897
Predmet:Popravak trase plinovoda Pula-Karlovac i Vodnjan-Umag PN-T-432/13-GB
 
2.7.2013Odluka o početku postupka nabave
4.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
13.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja