Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0085121
Predmet:PN-SKU-591/13-VLB; TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA VOZILA U LEASINGU I VLASNIŠTVU PLINACRO-a PN-SKU-591/13-VLB
 
24.9.2013Odluka o početku postupka nabave
14.10.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.11.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.11.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.11.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.1.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja