Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0024197
Predmet:PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-317/14-MM
 
28.4.2014Odluka o početku postupka nabave
15.5.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.6.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
21.8.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja