Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0029860
Predmet:PROŠIRENJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-461/20-DT
 
10.8.2020Odluka o početku postupka nabave
13.8.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.9.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.9.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
6.11.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja