Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2021/S 0F5-0011783
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-A po grupama predmta nabave: GRUPA REGIJA SJEVERNA HR (167) I GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HR (180) PN-T-167,180/21-DT
 
12.3.2021Odluka o početku postupka nabave
26.3.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.4.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.5.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.5.2021Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja