Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0014289
Predmet:PN-IMO-235/12/TP, OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA, PN-IMO-235/12/TP
 
20.4.2012Odluka o početku postupka nabave
25.4.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.5.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
12.6.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja