Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 063-147858
Predmet:Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom Naručitelja PN-Z-093/19-MB
 
22.2.2019Odluka o početku postupka nabave
12.3.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
26.3.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
29.3.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja