Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0052034
Predmet:SERVISIRANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA OD G 4 DO G 6500 PN-T-301/13-ŽF
 
2.5.2013Odluka o početku postupka nabave
10.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
11.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja