Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-U-763/12-MM
Predmet:ODRŽAVANJE PIS-A 2012/2013 PN-U-763/12-MM
 
9.11.2012Odluka o početku postupka nabave
24.12.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.12.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.12.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.12.2012Odluka o odabiru / poništenju
28.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja