Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 015-0016879
Predmet:OBNOVA LICENČNIH PRAVA ZA ORACLE PROIZVODE PN-UP-003/14-MM
 
5.3.2014Odluka o početku postupka nabave
1.4.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.3.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.3.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
17.4.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja