Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0009422
Predmet:ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJAMA STP-a PN-T-148/19-DT
 
7.3.2019Odluka o početku postupka nabave
15.3.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
16.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja