Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0023231
Predmet:PROJEKTANTSKI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA REKONSTRUKCIJE – UGRADNJE KONTEJNERSKIH MJERNO REDUKCIJSKIH STANICA: MRS MAGADENOVAC, MRS BREZINE, MRS POLJANA, MRS DUBROVČAN, MRS DONJI ANDRIJEVCI, MRS LEGRAD, MRS BANOVA JARUGA, MRS KUKUNJEVAC S PRIPADAJUĆIM SPOJNIM PLINOVODOM, MRS DUGO SELO II S PRIPADAJUĆIM SPOJNIM PLINOVODOM I MRS KUTINA II S PRIPADAJUĆIM ZAMJENSKIM SPOJNIM PLINOVODOM PN-I-635/17/NV
 
2.11.2017Odluka o početku postupka nabave
9.11.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.12.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.12.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.12.2017Odluka o odabiru / poništenju
25.1.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja