Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0034850
Predmet:PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-237/13-ŽF
 
22.3.2013Odluka o početku postupka nabave
15.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.5.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.6.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
29.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja