Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0027928
Predmet:PN-T-428/15/TP, U/I MRS DONJI MIHOLJAC - ISPITIVANJE, UMJERAVANJE I OVJERAVANJE ULTRAZVUČNIH PLINOMJERA PN-T-428/15/TP
 
29.7.2015Odluka o početku postupka nabave
12.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.9.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
2.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja