Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S005-0026657
Predmet:NABAVA ULOŽAKA PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-424/15-VLB
 
16.7.2015Odluka o početku postupka nabave
27.7.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.8.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.8.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
1.10.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja