Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0029059
Predmet:PN-T-490/496/498/500/15/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2015/2016 PN-T-490/496/498/500/15/TP
 
26.8.2015Odluka o početku postupka nabave
28.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.10.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.10.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja