Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0027403
Predmet:IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKTA U ĐURĐEVCU PN-I-467/15/15-VLB
 
28.7.2015Odluka o početku postupka nabave
3.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.10.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.10.2015Odluka o odabiru / poništenju
25.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja