Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0011526
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-171/23-DT
 
2.3.2023Odluka o početku postupka nabave
10.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
17.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
20.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.4.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.5.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.5.2023Odluka o odabiru / poništenju
15.6.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja