Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0011526
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-O-171/23-DT
 
2.3.2023Odluka o početku postupka nabave
10.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
17.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
20.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja