Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0023602
Predmet:ZAMJENA REGULACIJSKIH VENTILA NA MRČ ZABOK I LUDBREG PN-T-340/15-MV
 
15.7.2015Odluka o početku postupka nabave
23.6.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
31.8.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja