Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0060110
Predmet:DOBAVA I UGRADNJA LIMITATORA PROTOKA NA REDUKCIJSKE LINIJE PN-T-623/12-ŽF
 
27.8.2012Odluka o početku postupka nabave
13.9.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.10.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.10.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.10.2012Odluka o odabiru / poništenju
29.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja