Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0057082
Predmet:POPRAVAK VISOKOTLAČNIH PLINOVODA BEZ PREKIDA TRANSPORTA PN-T-597/12-LR
 
3.8.2012Odluka o početku postupka nabave
5.9.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.9.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.11.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.11.2012Odluka o odabiru / poništenju
18.12.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja