Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2012/S 005-0018033
Predmet:Čelične cijevi za MP Kutina - Dobrovac PN-I-248/12-DT
 
Odluka o početku postupka nabave
9.5.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.6.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.6.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
29.9.2012Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja