Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-100293-030112
Predmet:KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA RTP SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-935/11-MB
 
13.12.2011Odluka o početku postupka nabave
4.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.3.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.3.2012Odluka o odabiru / poništenju
20.6.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
produljenje roka za dostavu ponuda zbog izmjene dokumentacije za nadmetanje
Evidencijski broj u EOJN:N-14-V-104313-150212 od 16.02.2012.


Aktualna javna nadmetanja