Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0079359
Predmet:PN-R-485/12-VLB; IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJA LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2012. DO 2014. GODINE PN-R-485/12-VLB
 
10.10.2012Odluka o početku postupka nabave
12.11.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.12.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.1.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.1.2013Odluka o odabiru / poništenju
6.2.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja