Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0011409
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-184/22-DT
 
2.3.2022Odluka o početku postupka nabave
14.3.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
25.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.4.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
10.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja