Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F6-0040004
Predmet:Godišnji servisni pregled i održavanje kotlovnica PN-T-386/21-LR
 
15.7.2021Odluka o početku postupka nabave
29.7.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
29.7.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
9.8.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
12.8.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.9.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.9.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.9.2021Odluka o odabiru / poništenju
5.11.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja