Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0034397
Predmet:PN-T-565/15/TP, PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-565/15/TP
 
14.10.2015Odluka o početku postupka nabave
30.10.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.11.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.1.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.1.2016Odluka o odabiru / poništenju
5.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja