Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0046394
Predmet:SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA PN-Z-667/20-MB
 
24.12.2020Odluka o početku postupka nabave
30.12.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.2.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.3.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.3.2021Odluka o odabiru / poništenju
10.6.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja