Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0029137
Predmet:PN-T-479-491-15-AS ZIMSKA SLUŽBA 2015.-2016.
 
20.8.2015Odluka o početku postupka nabave
27.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.10.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.10.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja