Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-T-155/21/TP, PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-155/21/TP,
 
8.3.2021Odluka o početku postupka nabave
23.3.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
23.3.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
1.4.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
9.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.5.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.5.2021Odluka o odabiru / poništenju
19.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja