Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0038486
Predmet:USL ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U PO SORTS U 2024.g. po gr-GR A-492-REG ZAP I JUŽ HR,GR B-505-REG SJEV HR,GR C-508-REG SRED HR,GR D-509-REG IST HR,GR E-521-PO IVANIĆ G.,GR F-527-PO KS V. LUDINA PN-T-492-505-508-509-521-527/23-AS
 
6.9.2023Odluka o početku postupka nabave
13.9.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.10.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.10.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.10.2023Odluka o odabiru / poništenju
14.12.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja