Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0008302
Predmet:REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH I KONSOLIDIRANIH IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU PN-PF-263/16-MB
 
12.4.2016Odluka o početku postupka nabave
19.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
8.7.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja