Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-136865-220911
Predmet:Pregled kotlovnica PN-IMO-658
 
5.9.2011Odluka o početku postupka nabave
23.9.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.10.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.10.2011Odluka o odabiru / poništenju
25.11.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja