Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0022410
Predmet:IZRADA STABILNOG SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA U ARHIVI PO IVANIĆ GRAD po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-360/22-MB
 
31.5.2022Odluka o početku postupka nabave
3.6.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.8.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.8.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja