Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-130692-100810
Predmet:MJESEČNI NAJAM SM OPTIČKE PARICE NA RELACIJI SAVSKA CESTA-IVANJA REKA I SAVSKA CESTA-LUČKO PN-STU-391/10-LR
 
22.7.2010Odluka o početku postupka nabave
11.8.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.8.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.9.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
13.10.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja