Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0066498
Predmet:KASKO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD AUTO - ODGOVORNOSTI VOZILA U LEASINGU I VOZILA U VLASNIŠTVU PLINACRO-a PN-SKU-441/13-VLB
 
8.7.2013Odluka o početku postupka nabave
26.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.8.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
12.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja