Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0004165
Predmet:LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA IBM SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-UP-113/16-MV
 
16.2.2016Odluka o početku postupka nabave
29.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
22.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja