Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0054187
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-13/13-MB
 
23.1.2013Odluka o početku postupka nabave
17.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja