Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/s0f5-0027073
Predmet:PN-T-530/546/547/548/549/550/551/552/555/556/18/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2018./2019. GODINI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA, PO GRUPAMA PN-T-530/546/547/548/549/550/551/552/555/556/18/TP
 
18.9.2018Odluka o početku postupka nabave
3.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.10.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
8.1.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja