Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0017740
Predmet:PN-STU-185/13-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-185/13-VLB
 
26.2.2013Odluka o početku postupka nabave
27.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
26.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja