Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0035988
Predmet:PN-T-471,473/14-VLB; ZIMSKA SLUŽBA U 2014./2015. GODINI - 2 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-471,473/14-VLB
 
17.7.2014Odluka o početku postupka nabave
23.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
9.12.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja