Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-SKU-527/13-MM
Predmet:PROVJERA, PREGLED, KONTROLA I ISPITIVANJE PLINSKE LOŽIŠNE INSTALACIJE I PODEŠAVANJE RADA PN-SKU-527/13-MM
 
9.8.2013Odluka o početku postupka nabave
12.8.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.9.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.9.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.9.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.10.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja