Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S F15-0001245
Predmet:Održavanje i tehnička podrška sustavu GIS PN-Z-725/22-LR
 
1.12.2022Odluka o početku postupka nabave
13.1.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.1.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.1.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.1.2023Odluka o odabiru / poništenju
16.3.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja